Overslaan en naar de inhoud gaan

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties – WENRA 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties – WENRA 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties met betrekking tot het intern en extern risicobeheer voor de vermogensreactoren en tot aanbrenging van diverse bijwerkingen daarin.

Begin 2021 heeft de vereniging van Europese nucleaire regulatoren WENRA een reeks veiligheidsreferentieniveaus voor bestaande vermogensreactoren gepubliceerd (genoemd “ WENRA Reference Levels 2020”) om de veiligheid van deze installaties op Europees niveau te harmoniseren.  Deze publicatie is een bijwerking van de referentieniveaus die de WENRA in 2008 en 2014 heeft gepubliceerd.

Tegen de huidige achtergrond van een mogelijke verlenging van de levensduur na 2025 van de twee recentste Belgische reactoren heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, na een afwijkingsanalyse te hebben uitgevoerd ten opzichte van de WENRA-niveaus van 2020, dit besluit uitgewerkt met als doel te blijven voldoen aan de Europese veiligheidseisen met een actueel regelgevingskader.

Het huidige regelgevingsproject heeft betrekking op :

  • het leadership en het beheer voor de veiligheid
     
  • het beheer van de veroudering
     
  • de externe risico's (alleen van toepassing op vermogensreactoren)
     
  • de interne risico's (alleen van toepassing op vermogensreactoren), met inbegrip van enkele bijzonderheden in verband met de brandbeveiliging.

De relevante artikelen van het koninklijk besluit van 30 november 2011 zijn de artikelen 5, 10, 14 en 17 van hoofdstuk 2 en 21/1, 21/2, 24 en 32 van hoofdstuk 3.

Het reglementair project, in de vorm van een gecoördineerde versie van het besluit van 30 november 2011, wordt samen met het verslag aan de Koning gepubliceerd op de website van het FANC. Een kleurcode geeft de aangebrachte wijzigingen aan.  Belanghebbenden en anderen worden verzocht hun opmerkingen vóór 15 juni via het daartoe bestemde formulier toe te zenden aan het volgend adres: feedback@fanc.fgov.be.

 

 

Laatst aangepast op: 
04/05/2023