Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.fanc.fgov.be.

Conformiteitstoestand

Deze website is niet conform. De non-conformiteiten en vrijstellingen worden hieronder opgesomd.

Niet-toegankelijke inhoud 

Ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om ervoor te zorgen dat onze inhoud voor iedereen toegankelijk is, blijven er bepaalde criteria voor niet-naleving bestaan. Deze hebben betrekking op:

  • de beschrijving van enkele links die als ankers worden gebruikt;
  • de html-structuur van de titels moet worden verbeterd, in het bijzonder om de hoofding van bepaalde secties te kunnen identificeren;
  • de semantische opmaak om onderstreepte of speciale teksten te markeren;
  • de mogelijkheid om naar of rond contentblokken te navigeren;
  • het gebruik van id-attributen en headers in gegevenstabellen;
  • het bestaan van een contrastverhouding tussen tekst en tekstachtergrond.

Onevenredige last

Sommige multimedia- of kantoorbestanden voldoen niet aan de toegankelijkheidscriteria. Meer specifiek gaat het om oudere documenten, zoals diverse publicaties, activiteitenverslagen, oude formulieren, diverse verslagen, enz. Het toegankelijk maken van deze documenten zou onevenredig veel kosten met zich meebrengen, maar we doen ons uiterste best om deze toegankelijkheidsvereiste geleidelijk door te voeren.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd voorbereid op 07/01/2021. Er werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd door de FOD BOSA. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Feedback en contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Dan kan u deze overmaken via ons contactformulier, of u kan ons hiervoor ook per mail bereiken.

 

Laatst aangepast op: 
14/01/2021