Overslaan en naar de inhoud gaan

Recent gepubliceerde regelgeving

Recent gepubliceerde regelgeving

 1. Koninklijk besluit van 6/12/18 tot wijziging van het KB van 20/07/01 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle
 2. Koninklijk besluit van 2 juni 2021 tot wijziging van het KB van 17/10/2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het KB van 30/11/2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
 3. Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (omzetting BSS - richtlijn)
 4. Technisch reglement over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactoren
 5. Technisch reglement tot bepaling van de praktische invulling van de nucleaire veiligheidsdoelstelling conform artikel 3/1 van het KBVVKI
 6. Wjziging van de artikelen 3.1.c) en 3.1.d) van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdend algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
 7. Technisch reglement over de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen, voor specifieke materialen of voor materialen afkomstig van specifieke handelingen
 8. Technisch reglement ter beoordeling van het rechtstreeks verband tussen installaties van een verschillende klasse in een inrichting
 9. Technisch reglement ter bepaling van de aangiftecriteria en -modaliteiten van wijzigingen van inrichtingen
 10. Wet van 2 december 2021 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC, met betrekking tot de bevoegdheden van dat Agentschap inzake de algemene regels en acceptatiecriteria bedoeld in artikel 179, § 2, 4°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (bevoegdheden FANC - NIRAS)
 11. Wijziging van de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (LTO Doel 4 & Tihange 3)
 12. Technisch reglement Fysieke inventaris
 13. Koninklijk besluit industriële radiografie
 14. Regelgevend project voor de omzetting van de WENRA Reference Levels voor onderzoeksreactoren in het KB VVKI

 

Laatst aangepast op: 
15/09/2023