Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheid : een continu verbeteringsproces

Veiligheid : een continu verbeteringsproces

Een continu verbeteringsproces heeft tot doel om de nucleaire veiligheid op een hoger niveau te brengen door o.m.:

  • het formuleren van doelstellingen en het uitwerken van actieplannen die zorgen voor een continue verbetering van de nucleaire veiligheid;
  • het voortdurend evalueren van het veiligheidsniveau van de activiteiten en het vergelijken ervan met nationale en internationale standaarden;
  • het betrekken van alle medewerkers bij het permanente verbeteringsproces en er voor zorgen dat iedereen er actief aan meewerkt.

Het maakt deel uit van de veiligheidscultuur om blijvend aandacht te besteden aan interne en externe ervaringen en er de nodige lessen uit te trekken om zowel technische als organisatorische verbeteringen na te streven.

Daarbij gaan de nodige inspanningen naar het ontdekken en het verder onderzoeken van afwijkingen ten opzichte van de normale uitbatingsituaties.

Ook afwijkingen die elders op internationaal vlak vastgesteld werden, worden geëvalueerd tijdens internationale audits voorgesteld door het IAEA. In vele gevallen worden ze verder geanalyseerd met het oog op hun toepasbaarheid op de eigen installatie of organisatie. De analyses resulteren geregeld in verbeteringsacties op zowel technisch als organisatorisch vlak. Zo worden wijzigingen aan de installatie aangebracht en procedures geoptimaliseerd.

 

Laatst aangepast op: 
19/11/2019