Overslaan en naar de inhoud gaan

Medische toepassingen van ioniserende straling

Medische toepassingen van ioniserende straling

Wettelijk kader

De geneeskundige toepassingen van ioniserende straling worden gereglementeerd door het Besluit medische blootstellingen.

Dit reglementair kader omschrijft  het principe van rechtvaardiging (artikels 4 tot 7) en optimalisatie in het gebruik van ioniserende straling voor medische toepassingen (artikels 8 tot 11).

De inrichtingen waarin medische stralingstoepassingen plaatsvinden, zijn uiteraard onderworpen aan de algemene bepalingen inzake vergunde inrichtingen. Inrichtingen waarin radiotherapeutische of nucleair-geneeskundige toepassingen plaatsvinden, behoren tot klasse II, waarvan het vergunningsstelsel wordt bepaald bij artikel 7. Indien er enkel gebruik wordt gemaakt van radiologie, dan behoort de inrichting tot klasse III en kan naar artikel 8 verwezen worden.

Veel aandacht gaat ook uit naar de practici. Dit zijn artsen of tandartsen die verantwoordelijk zijn voor een medische blootstelling van een patiënt. Zij dienen individueel houder te zijn van een door het Agentschap uitgereikte vergunning of registratie, die is aangepast aan het soort stralingstoepassingen waarvan zij gebruik  maken (artikels 63 tot 84). De eisen waaraan deze gebruikers moeten voldoen om vergund te kunnen worden staan in verhouding tot de stralingsrisico's die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit de handelingen die zij stellen.

 

Laatst aangepast op: 
28/04/2022