Overslaan en naar de inhoud gaan

Langetermijnuitbating (LTO) van Tihange 1, Doel 1 en 2 tot 2025

Langetermijnuitbating (LTO) van Tihange 1, Doel 1 en 2 tot 2025

In 2015 besliste de Belgische regering om de langetermijnuitbating van 3 kernreactoren: Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 toe te laten  tot 2025. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft toen een veiligheidsanalyse gemaakt voor die verlengde uitbatingstermijn en heeft vervolgens werkzaamheden opgelegd aan de exploitant (ENGIE Electrabel) om die 3 reactoren te laten voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen. Deze werkzaamheden kregen de naam LTO-werken, wat staat voor Long Term Operation. ENGIE Electrabel stelde vervolgens actieplannen op die als doel hadden om tijdens elke periodieke stillegging van de reactoren deze werkzaamheden volgens een welbepaald tijdsschema uit te voeren.  

Het FANC en Bel V hebben de implementatie van deze actieplannen op de voet opgevolgd via periodieke werkvergaderingen en na elke stillegging van deze reactoren. 

Sinds de laatste stillegging van de reactoren in 2019 werden de laatste actiepunten van de LTO-werken afgerond. De 3 reactoren mochten van het FANC pas heropstarten wanneer alle actiepunten volledig geïmplementeerd waren. Voor Doel 1 en 2 zijn de werkzaamheden ondertussen afgelopen.

Het FANC gaf respectievelijk op 29 en 22 mei 2020 groen licht voor de heropstart van Doel 1 en 2. Voor Tihange 1 gaf het FANC op 16 november 2020 groen licht aan ENGIE Electrabel voor de heropstart van de reactor. 

Nota's en verslagen

Globaal aanpak

Doel 1 & Doel 2

Tihange 1

 

Laatst aangepast op: 
29/09/2022