Overslaan en naar de inhoud gaan

Stralingsbelasting van baby’s en kinderen

Stralingsbelasting van baby’s en kinderen

Het staat buiten kijf dat medische blootstelling aan ioniserende straling uw kind kan helpen in zijn medisch traject en zelfs levens kan redden.

Kinderen zijn echter gevoeliger voor ioniserende straling dan volwassenen en jonge kinderen zijn gevoeliger dan adolescenten.

Daarom verdienen kinderen extra aandacht en kan u als ouder of begeleider uw kind ondersteunen door goed te communiceren met uw arts.

  • Dring niet aan op een onderzoek bij uw kind wanneer de arts het niet nodig vindt.
  • Vertel uw arts of uw kind onlangs een onderzoek onderging. Informatie uit een eerder onderzoek kan heel waardevol zijn.
  • Vraag uw arts of er alternatieve onderzoeken zijn die geen gebruik maken van ioniserende straling.

Stralingsbelasting in neonatologie

In de diensten neonatologie vervullen onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling een belangrijke rol voor de medische diagnostiek en follow-up. Het gebruik van deze stralen is dan ook ruim verantwoord. Maar bij deze specifieke en stralingsgevoelige groep, die bovendien frequent aan dergelijke onderzoeken wordt onderworpen, is optimalisering van groot belang.  

Op initiatief van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werd in de periode 2010- 2011 een nationaal studieproject opgestart om deze stralingsbelasting bij prematuren te evalueren.

De resultaten van de studie zijn gebundeld in een eindrapport en een samenvattend verslag. Daarnaast werd op basis van dit document ook een brochure opgemaakt in beide landstalen waarin kort wordt overlopen welke items belangrijk zijn in het kader van een optimaliseringsproces.

Meer weten:

 

Laatst aangepast op: 
06/07/2020