Overslaan en naar de inhoud gaan

FANC maakt veiligheidsvereisten voor verlenging Doel 4 en Tihange 3 over aan ENGIE Electrabel

Op 29 juni 2023 sloten de federale regering en ENGIE Electrabel een akkoord over de verlenging van de uitbatingstermijn van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Daarop heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 20 juli zijn verwachtingen met betrekking tot de nucleaire veiligheid voorgelegd aan ENGIE Electrabel. Om de nucleaire energiebevoorrading ook tijdens de winters 2025-2026 en 2026-2027 te garanderen mogen de nodige verbeteringswerken gespreid worden uitgevoerd, uiteraard zonder enige afbreuk te doen aan de nucleaire veiligheid.

In februari 2023 toonde een analyse van netbeheerder Elia aan dat er al vanaf de winter van 2025-2026 een energietekort zou kunnen optreden en dat dat tekort enkel kon worden opgevangen met nucleaire capaciteit.

In die moeilijke context heeft het FANC, op vraag van de regering, de nodige aanpassingen voorgesteld aan het koninklijk besluit rond de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties, om de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 mogelijk te maken. De nodige veiligheidsverbeteringen mogen worden gespreid in de tijd en moeten in 2028 allemaal zijn uitgevoerd. Op die manier is het ook mogelijk om Doel 4 en Tihange 3 in te zetten in de winter 2025-2026.

Daarnaast heeft het FANC een nota overgemaakt aan ENGIE Electrabel waarin zijn verwachtingen met betrekking tot de veiligheid voor de verlenging van de uitbatingstermijn van Doel 4 en Tihange 3 zijn opgenomen.

Een concreet voorbeeld van een veiligheidsverbetering is de automatische detectie van giftige gassen in de noodplaninfrastructuur. Er is wel manuele detectie, maar omdat de concentraties van gassen kan verschillen van locatie tot locatie, biedt een automatisch detectiesysteem meer garanties. Een ander voorbeeld is de vervanging van de dichtingen op de pompen van het primair koelsysteem. De huidige dichtingen werken aan de hand van waterinjectie, waarvoor elektrische voeding nodig is. Mocht de elektriciteit volledig uitvallen en de waterinjectie stoppen, dan zouden de dichtingen kunnen degraderen en zou het primair koelsysteem kunnen lekken. Intussen bestaan er ‘passieve’ dichtingen, die niet degraderen bij een verlies van elektrische voeding.

ENGIE Electrabel werkt de concrete actieplannen en bijhorende timing nu verder uit. Het FANC zal die moeten goedkeuren en zal er daarbij op toezien dat er prioriteit wordt gegeven aan de werkzaamheden die het meest van belang zijn voor de nucleaire veiligheid.

Als een bepaald actiepunt door overmacht niet binnen de vastgelegde termijn kan worden uitgevoerd, moet ENGIE Electrabel dat verantwoorden tegenover het FANC en moet het FANC de aangepaste planning goedkeuren (bv.: de bestelling van een onderdeel werd op tijd geplaatst, maar de leverancier kan niet op tijd leveren).

Wanneer Doel 4 en Tihange 3 effectief kunnen worden ingezet voor elektriciteitsproductie, zal ook afhangen van andere factoren dan enkel nucleaire veiligheid, zoals de levering van de nucleaire splijtstof en de aanpassing van de wet op de kernuitstap.

>> Raadpleeg hier de nota van het FANC aan ENGIE Electrabel met daarin de verwachtingen met betrekking tot de veiligheid voor de verlenging van de uitbatingstermijn van Doel 4 en Tihange 3.

>> Raadpleeg hier het volledige infodossier over de verlenging van de uitbatingstermijn van Doel 4 en Tihange 3.