Overslaan en naar de inhoud gaan

Koninklijk besluit van 2 juni 2021 tot wijziging van het KB van 17/10/2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het KB van 30/11/2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

Koninklijk besluit van 2 juni 2021 tot wijziging van het KB van 17/10/2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het KB van 30/11/2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

Met dit koninklijk besluit (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 juni 2021) beoogt het Agentschap dat in de inrichtingen van klasse I ook rekening gehouden wordt met het raakvlak tussen nucleaire veiligheid en nucleaire beveiliging bij het toepassen van de regelgeving.

Het raakvlak « Safety-Security » heeft betrekking op de structuren, systemen, componenten, uitrustingen, … die een functie vervullen om de inrichting van klasse I veilig uit te baten (bv. bepaalde kringen van een kernreactor) en waarvoor risicoanalyses moeten gebeuren op effecten van onvrijwillige uitval, incident, …maar ook op effecten van kwaadwillig opzet, sabotage, ….

Het grondbeginsel is dat hierbij gehanteerd moet worden is dat conflicten tussen nucleaire veiligheid en fysieke beveiliging opgelost moeten worden op een manier die het algemene risico voor de werknemers en het publiek minimaliseert.

De wijzigingen aan de koninklijke besluiten van 30 november 2011 en 17 oktober 2011 zullen bij de exploitanten geïmplementeerd moeten worden door een aantal aanpassingen van de processen binnen hun management systeem beheer van conflicten, beheer van wijzigingen,…) om de interface safety-security beter te beheren. Er wordt niet verwacht dat dit direct tot technische aanpassingen aan de installaties zal leiden.

 

Laatst aangepast op: 
31/08/2021