Overslaan en naar de inhoud gaan

Medische blootstellingen van zwangere patiëntes

Medische blootstellingen van zwangere patiëntes

Blootstellingen aan ioniserende straling in de medische beeldvorming hebben hun nut voor de patiënt reeds veelvuldig bewezen. Nochtans houdt een blootstelling aan ioniserende straling steeds een bepaald risico in en voor de zogenaamde stochastische of laattijdige risico’s wordt aangenomen dat een drempeldosis ontbreekt, wat betekent dat ook lage dosissen een beperkte risicoverhoging inhouden voor deze effecten. Deze risicoverhoging weegt over het algemeen niet op tegen de voordelen die de patiënt ondervindt ten gevolge van het onderzoek. Echter, wanneer een patiënte mogelijks zwanger is, is een nieuwe evaluatie van de balans tussen voor-en nadelen noodzakelijk aangezien men ook de risico’s voor de foetus in rekening moet brengen.

Bovendien is het een wettelijke verplichting om een accidentele blootstelling van een embryo of foetus te melden wanneer de dosis voor het ongeboren kind hoger is dan de publiekslimiet van 1 mSv/jaar

Hoe deze melding dient te gebeuren kan u terugvinden via deze pagina's:

Is de zwangerschap op voorhand gekend en besluit men na de nodige, medische afwegingen om het embryo of de foetus toch bloot te stellen, dan wordt dit als een medische blootstelling beschouwd.

 

 

 

Laatst aangepast op: 
28/04/2020