Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie van de medische stralingsfysica in de radiologie

Organisatie van de medische stralingsfysica in de radiologie

De exploitant van de inrichting waar radiologische toepassingen worden uitgevoerd dient een beroep te doen op één of meerdere deskundigen in de medische stralingsfysica erkend in de radiologie. De keuze of zo’n deskundige al dan niet tot zijn eigen personeel behoort, zal aan de exploitant worden overgelaten.

Om de nodige ondersteuning te waarborgen bij de optimalisatie van hoge dosis onderzoeken zoals CT en interventionele radiologie, moet de exploitant zich verzekeren van de actieve betrokkenheid van een erkende deskundige in de medische stralingsfysica binnen een multidisciplinair team voor de medewerking aan twee gedocumenteerde projecten rond optimalisatie, per jaar en per dienst waar minstens één van bovenstaande handelingen wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor CT-toestellen gebruikt in radiotherapie en nucleaire geneeskunde (voor zover het geen CBCT’s zijn).

Een dergelijk project bestaat minimaal uit het verzamelen en analyseren van de gegevens, het identificeren van optimalisatiemogelijkheden en het implementeren van acties voor de optimalisatie van de desbetreffende medisch-radiologische handelingen.

Onder een dienst wordt verstaan:

  • de ziekenhuisdiensten die onder een specifieke kenletter worden erkend ;
  • de medisch-technische diensten ;
  • de zware medisch-technische diensten ;
  • de diensten die als dusdanig worden aangeduid in het medisch reglement van de inrichting.

 

 

Laatst aangepast op: 
10/03/2020