Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatie en vorming van mogelijk blootgestelde werknemers

Informatie en vorming van mogelijk blootgestelde werknemers

De regelgeving stelt hier: "Alle mogelijk blootgestelde werknemers, ook leerlingen en studenten, dienen de nodige informatie en vorming over stralingsbescherming gekregen te hebben om zowel zichzelf als hun collega's en hun omgeving voldoende te kunnen beschermen".
Artikel 25 bepaalt:

  • dat deze informatie minimum jaarlijks dient te worden gegeven en dat deze informatie schriftelijk beschikbaar moet zijn;
  • welke onderwerpen men moet behandelen;
  • dat een specifieke vorming volgens werkpost en functie dient te worden voorzien;
  • dat dit ten laste werkgever is en binnen werktijd moet kunnen plaatsvinden.

Hierin wordt het accent gelegd op het beschermen van de werknemer zelf, zijn medewerkers en zijn omgeving en niet op de bescherming van de patiënt. Zelfs als men slechts een zijdelingse rol heeft bij het blootstellen van patiënten - voor therapeutische en/of diagnostische doeleinden - dient men de nodige informatie over stralingsbescherming te hebben gekregen, met een aan de eigen werksituatie aangepaste vorming. Alle "gemachtigden" zouden via deze weg reeds genoeg kennis over stralingsbescherming dienen te hebben verworven om in staat te zijn om de eigen stralingsdosis zoveel mogelijk te beperken.

Laatst aangepast op: 
14/04/2020