Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemachtigden

Gemachtigden

Verpleegkundigen, technologen en gelijkgestelden in de medische beeldvorming mogen de installaties en radionucliden voor medische doeleinden enkel bedienen wanneer zij hiervoor opgeleid zijn en volgens de instructies en onder de werkelijke controle en verantwoordelijkheid van een voor deze toepassing vergunde arts.

De exploitant van de inrichting ziet erop toe dat deze zogenaamde ‘gemachtigden’ een opleiding hebben genoten die overeenstemt met hun beroepsbezigheden en een permanente vorming in de betrokken materie genieten.

Onafhankelijk van deze opleiding organiseert de exploitant eveneens de informatie van de werknemers die mogelijkerwijze aan ioniserende stralingen kunnen worden blootgesteld, en dit vóór hun aanstelling op hun arbeidsplaats.

Twee artikels uit het ARBIS hebben echter betrekking op de opleiding in stralingsbescherming van verpleegkundigen en paramedici. Men kan namelijk de bijkomende opleidingen die volgens artikel 85 van het Besluit medische blootstellingen opgelegd worden niet loskoppelen van de verplichting tot informatie en vorming volgens artikel 25 van het ARBIS.

Beide artikels, artikel 85 van het Besluit medische blootstellingen en artikel 25, zijn dus complementair.

Medische bloostellingen van zwangere patiëntes

Blootstelling aan radioactieve straling heeft niet noodzakelijk of automatisch schadelijke gevolgen. Het risico op schadelijke gevolgen voor een ongeboren kind is echter hoger dan voor een volwassene omdat het organisme volop in ontwikkeling is.

Om artsen en het medisch personeel  te informeren en sensibiliseren omtrent de risico’s van ioniserende straling, werkte het FANC het dossier "Medische blootstellingen van zwangere patiëntes" uit.

 

Laatst aangepast op: 
16/04/2020