Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning en oplevering

Vergunning en oplevering

Ioniserende bronnen (X-stralentoestellen en radioactief materiaal), indien gerechtvaardigd, mogen enkel gebruikt of in bezit gehouden worden onder een strikt vergunnings- en controleregime.

 Een installatie mag slechts in bedrijf worden gesteld nadat deze gunstig opgeleverd werd door een deskundige erkend in de fysische controle en – in geval van klasse IIA  inrichtingen – nadat het FANC de oprichtings - en exploitatievergunning heeft bevestigd. Vraag dus steeds tijdig uw vergunning (of wijziging) aan zodat u op de gewenste datum de installatie in gebruik kan nemen.
 

Schematische voorstelling van de te volgen stappen alvorens bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden, in gebruik te nemen.

                                                                         

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de bijhorende uitvoeringsbesluiten).
Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen behandelen en opvolgen van het dossier in kader van de vergunnings-, controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC.
Deze bewaringstermijnen zijn de volgende :
Oprichtings- en exploitatievergunningen voor inrichtingen van klasse II, klasse III en mobiele installaties : 25 jaar.
Oprichtings- en exploitatievergunning voor het tijdelijk of bij gelegenheid uitvoeren van werkzaamheden waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt : 15 jaar
Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse II : 16 jaar.
De documenten, die conform artikel 23.1.6 van het ARBIS aan het FANC worden overgemaakt na stopzetting van activiteit door de exploitant: 30 jaar
Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

Laatst aangepast op: 
13/01/2022