Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbod op het gebruik van Americium-241 voor de meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel

Verbod op het gebruik van Americium-241 voor de meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel

Op 12 juni 2020 werd er in het Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat kadert in de beschermingsopdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tegen het gevaar van de ioniserende straling. Dit besluit regelt het verbod op het gebruik van Americium-241 voor de meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel omdat er geldige alternatieven bestaan die minder risico’s inhouden voor de stralingsbescherming en de veiligheid.

Dit koninklijk besluit van 4 juni 2020 wijzigt het ARBIS (koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen). Volgens het ARBIS moeten handelingen met een blootstelling aan ioniserende straling worden gerechtvaardigd. Het FANC heeft tevens het voorrecht dat het de rechtvaardiging van reeds vergunde handelingen opnieuw kan evalueren en, indien nodig, verbieden.

Aangezien er door het FANC werd vastgesteld  dat er door meerdere bedrijven binnen de textielsector op eigen initiatief naar alternatieve technieken werd overgegaan, is het FANC een onderzoek gestart.

Na overleg en een inspectiecampagne werd vastgesteld dat er voor de meting met Americium-241 steeds een alternatieve methode die minder risico inhoudt, mogelijk is. Vandaar heeft het FANC het gebruik van Americium-241 bronnen voor meting van dikte, massa en densiteit binnen de textielsector verboden.

Dit verbod betekent dat het FANC vanaf heden geen vergunning meer zal verlenen voor een nieuwe Amercium-241 bron voor meting van dikte, massa of densiteit in de textielsector. Dit nieuw koninklijk besluit voorziet echter een overgangsregeling voor de textielbedrijven die een exploitatievergunning hebben voor het gebruik van Americium-241-bronnen. Zij beschikken over een redelijke termijn om hun bestaande installaties door gerechtvaardigde alternatieven te vervangen. Ze moeten hun Americium-241-bronnen ten laatste tegen 31 december 2026 hebben verwijderd.

Hier kan u het voorstel tot Koninklijk besluit en het Verslag aan de Koning terugvinden.

 

Laatst aangepast op: 
23/06/2020