Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitgangspunten voor een doeltreffende bescherming en preventie

Uitgangspunten voor een doeltreffende bescherming en preventie

 • Denk eraan de beroepshalve blootstellingen te beperken en te optimaliseren van bij het ontwerp van de lokalen.
 • Organiseer een dienst voor de fysische controle in overeenstemming met artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 om de implementatie van passende stralingsbeschermingsmaatregelen binnen de installaties te verzekeren.
   
 • Verzeker je van de medewerking van bekwame deskundigen:
 • een of meer agenten voor de stralingsbescherming die de frequente en systematische fysische controletaken opgesomd in artikel 23.1.5, a) van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 uitvoeren;
 • een deskundige in de fysische controle die de specifieke fysische controletaken vermeld in artikel 23.1.5, b) van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 vervult;
 • een erkende arbeidsarts in de stralingsbescherming voor aspecten m.b.t. de gezondheid van de werknemers (cfr artikelen 24 en 75 van het koninklijk besluit van 20 juli 2021).
   
 • Voer een degelijke risicoanalyse van de werkposten uit in overleg met de deskundige in de fysische controle en de erkende arbeidsarts. Dit maakt het onder andere mogelijk om de beroepshalve blootgestelde personen te bepalen, alsook de vereiste beschermingsmiddelen, met inbegrip van de werkprocedures, en de te voorziene dosimetrie of dosisoptimalisatie (cfr artikelen 23.1.5, b), 23.1.7, §2, en 24 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001).
   
 • Verzeker je van de bijstand van een erkende dosimetrische dienst voor de levering en de uitlezing van de dosimeters (cfr art 30.6.5 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001).

 

Laatst aangepast op: 
23/03/2021