Overslaan en naar de inhoud gaan

Opleiding en informatie

Opleiding en informatie

In overeenstemming met artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 dienen de werknemers - met inbegrip van studenten, stagiairs, zelfstandige werkers (en indien nodig de werknemers van contracterende bedrijven - te worden gesensibiliseerd (en regelmatig opnieuw gesensibiliseerd, minimaal jaarlijks) over de risico’s van ioniserende straling en de principes en basismiddelen om zich ertegen te beschermen.

Voor elke werkplaats is een opleiding over de risico’s, de collectieve of individuele beschermingsmiddelen en de procedures even onontbeerlijk.

Het is eveneens cruciaal de vrouwelijke werknemers te informeren over:

  • Het risico van ioniserende straling voor het embryo en de foetus en dus de noodzaak en de plicht om de zwangerschap zo vroeg mogelijk te melden.
  • Het risico op besmetting van de zuigeling die borstvoeding krijgt in geval van radioactieve besmetting van het lichaam.

Het is belangrijk dat de deskundige in de fysische controle en de erkende arbeidsarts meewerken aan de inhoud van deze opleidingen en informatie of ze in elk geval valideren.

 

Laatst aangepast op: 
23/03/2021