Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondheidstoezicht

Gezondheidstoezicht

Beroepshalve blootgestelde personen (werknemers - met inbegrip van de studenten, stagiairs of externe werkers) (cfr rubriek Gezondheidstoezicht van externe werkers) moeten genieten van een gezondheidstoezicht zoals bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. Dit gezondheidstoezicht wordt verricht door een arbeidsarts die erkend is in de stralingsbescherming volgens artikel 75 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001.

Deze arts onderzoekt de werknemers regelmatig en verklaart of ze al dan niet geschikt zijn om met ioniserende straling te werken. Hij oordeelt er tevens over dat de werknemer al dan niet op zijn/haar werkplaats mag blijven werken (met name naar aanleiding van een dosisoverschrijding of een zwangerschapsverklaring).

De arts tekent eveneens de doses van de werknemer in het gezondheidsdossier op, volgt ze van nabij op en interpreteert ze vanuit medisch oogpunt. Hij/zij werkt daarnaast nauw samen met de deskundige in de fysische controle als het gaat om de risicoanalyse, de dosisbepaling en het beheer van eventuele radiologische incidenten.

Een zelfstandige externe werker (bvb: een arts die werkt als zelfstandig binnen een ziekenhuis) kan zelf een arts kiezen voor de medische interpretatie van de doses, maar het is aan te raden, dat hij/zij opgevolgd wordt door de erkende arbeidsarts die namens de exploitant optreedt.  Deze laatste is immers goed op de hoogte van de risico’s ter plaatse.

Laatst aangepast op: 
23/03/2021