Overslaan en naar de inhoud gaan

Plichten van de werkgever

Plichten van de werkgever

De werkgever treft de vereiste maatregelen opdat de beroepshalve blootgestelde werknemers verplicht aan het arbeidsgeneeskundig toezicht onderworpen worden.

Dit arbeidsgeneeskundig toezicht bestaat hoofdzakelijk uit:

  • een voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij indienstneming of bij een tewerkstelling op een andere plaats;
  • periodieke gezondheidsbeoordelingen;
  • desgevallend gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting 
    (Referentie 1, artikels V.5-3 à V.5-5);
  • de moederschapsbescherming (volgens de hoofdstuk IV van referentie 4 en de referentie 7).

De arbeidsartsen belast met dit gezondheidstoezicht moeten erkend zijn zoals voorzien in artikel 75 van referentie 2.

 

Laatst aangepast op: 
23/03/2021