Overslaan en naar de inhoud gaan

Koninklijk besluit industriële radiografie

Koninklijk besluit industriële radiografie

Er bestond geen specifieke regelgeving voor industriële radiografie in België. Bedrijven die actief zijn in niet-destructief radiografisch onderzoek hadden vergunningen met veel specifieke voorwaarden.

Om die vergunningen en meer specifiek de vergunningsvoorwaarden te standaardiseren en te rationaliseren, maar ook om de stralingsbescherming op het terrein te verbeteren, heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een koninklijk besluit (met zijn rapport aan de Koning) en een technisch reglement voorbereid. Daarbij werd rekening gehouden met internationale goede praktijken (IAEA SSG-11), ervaringsfeedback en de realiteit op het terrein.

Dit KB introduceert ook bepaalde verantwoordelijkheden voor de klanten van bedrijven die actief zijn in niet-destructief onderzoek door middel van radiografie, waaronder in het bijzonder:

  • het aanwijzen van een contactpersoon;
  • rechtvaardiging van het gebruik van industriële radiografie en van het al dan niet gebruiken van een bunker;
  • informatie over de risico's voor mensen op hun site;
  • tijdelijke opslag van gammagrafietoestellen;
  • regelgeving van hun bunker(s);

Het koninklijk besluit verscheen op 3 april 2023 in het Belgisch Staatsblad. Aan het besluit is een technisch reglement gekoppeld betreffende de veiligheidsmiddelen in industriële radiografie. Dat legt onder meer de voorschriften vast waaraan een bunker moet voldoen om te worden goedgekeurd door een deskundige erkend in de fysische controle.

Laatst aangepast op: 
04/09/2023