Overslaan en naar de inhoud gaan

Stopzetting

Stopzetting

Teneinde een officiële bevestiging te kunnen ontvangen waarin een verleende vergunning wordt opgeheven, dient u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende melding van stopzetting met vermelding van de datum van stopzetting aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) te bezorgen.
U kan hiervoor gebruik maken van het formulier kennisgeving stopzetting activiteit medische inrichting van klasse II of klasse III.
Deze melding kan elektronisch overgemaakt worden via meldpunt@fanc.fgov.be.

Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen :

  • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen,
  • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen,
  • de attesten van de bestemmeling van de medische lineaire versnellers,
  • informatie betreffende de bestemming van medische röntgentoestellen. Het FANC hanteert hierbij specifieke voorschriften in geval van verwijdering van een medisch röntgentoestel.
  • verslag van de deskundige erkend in de fysische controle die de stopzetting en de vrijgave van de lokalen bevestigt (in geval van radioactieve bronnen/stoffen).
AANDACHT

Enkel wanneer het FANC in het bezit is van alle gevraagde informatie, dient u in de toekomst geen jaarlijkse heffing meer te betalen.

Documenten met betrekking tot de fysische controle : de documentatie dient gedurende dertig jaar te worden bewaard op de zetel van de onderneming of van de organisatie, enkel bij stopzetting van alle activiteiten met bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden maakt de onderneming of de organisatie deze documenten over aan het Agentschap.

Downloads :

 

Laatst aangepast op: 
25/03/2022