Overslaan en naar de inhoud gaan

Fysische controle van de inrichtingen van klasse II en III

Fysische controle van de inrichtingen van klasse II en III

Elke exploitant moet een interne dienst voor fysische controle hebben die:  

 • alle inrichtingen van de exploitant omvat waar gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling;
 • actief samenwerkt  met  de dienst medische stralingsfysica, de preventie-adviseur, de preventieadviseur-arbeidsarts en de veiligheidsadviseur klasse 7 (indien van toepassing);
 • over de nodige middelen beschikt om een doeltreffend toezicht te kunnen uitvoeren op de maatregelen om een adequaat niveau van stralingsbescherming voor de werknemers en het publiek te kunnen garanderen; 
 • bestaat minstens uit een hoofd van deze dienst, één of meerdere agenten voor de stralingsbescherming en een deskundige erkend in de fysische controle.
 • De goede werking van deze dienst valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de exploitant. steeds een ondersteuning door een deskundige erkend in de fysische controle kan verzekeren (=wachtrol)
 • beschikt over documentatie, goedgekeurd door de exploitant en de deskundige erkend in de fysische controle, betreffende minstens :
  • de organisatie en samenstelling van de dienst voor fysische controle ;
  • de taken van het hoofd van de dienst voor fysische controle;
  • de taken van de agent(en) voor stralingsbescherming.
 • toegang heeft tot een duurzaam documentatiesysteem (bewaring gedurende 30 jaar) dat:
  • elke invoering, validatie, wijziging en schrapping van gegevens kan traceren en de natuurlijke persoon die gegevens heeft ingevoerd, gevalideerd, gewijzigd of geschrapt kan identificeren.
  • minstens volgende documenten/gegevens omvat :
   • alle testresultaten, bevindingen, vaststellingen en goedkeuringen van de dienst voor fysische controle;
   • een bijgewerkte inventaris van alle aanwezige radioactieve stoffen;
   • een bijgewerkte inventaris van alle aanwezige toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden en van andere apparatuur voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde;
   • een inventaris van de vloeibare en gasvormige lozingen en de afgevoerde radioactieve afvalstoffen;
   • ….

Aandachtspunt : verschillende exploitanten kunnen onder bepaalde voorwaarden en na goedkeuring door het Agentschap een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle oprichten (zie artikel 23.2.1 van de ARBIS). Het aanvraagformulier tot goedkeuring van een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle kan hier worden gedownload.

 

Laatst aangepast op: 
12/12/2022