Overslaan en naar de inhoud gaan

Opleiding

Opleiding

Klasse III: Basisopleiding
RX-CT-CBCT-fluoroscopie
  Dierenarts Gemachtigde **Hoofd Interne Dienst voor de Fysische Controle & Agenten stralingsbescherming
Opleiding*** + Kenniscontrole Universitair diploma Diergeneeskunde + 40u (waarvan 8u praktijk) opleiding in de stralingsbescherming van universitair niveau 24u (waarvan min 8u praktijkuren) opleiding in de stralingsbescherming van min niet-universitair hoger onderwijs 8u
Bijscholing* 1u/jaar 1u/jaar 1u/jaar
       
Klasse II: Basisopleiding zoals voor Klasse III gebruikers + aanvullend hierop
Externe radiotherapie en brachytherapie
  Dierenarts Gemachtigde **Hoofd Interne Dienst voor de Fysische Controle & Agenten stralingsbescherming
Opleiding + Kenniscontrole 32u theorie
80u praktijk
8u  8u basisopleiding + 8u aanvullende opleiding
Bijscholing* 4u/jaar 4u/jaar 4u/jaar
Niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde
Opleiding+ Kenniscontrole 32u theorie
80u praktijk
8u  8u basisopleiding + 8u aanvullende opleiding
Bijscholing* 4u/jaar 4u/jaar 4u/jaar

 *Bijscholing: zowel voor Dierenartsen als Gemachtigden wordt deze bijscholing praktisch geëvalueerd door de erkend deskundige in de fysische controle tijdens de periodieke bezoeken. Deze bijscholing slaat minimaal op de volgende onderwerpen:

  • Schriftelijke kennisname van de bevindingen van de deskundige erkend in de fysische controle na elk evaluatiebezoek.
  • Reglementaire waakzaamheid
  • Deelname aan evolutie van de interne praktijken en procedures
  • Ervaringsfeedback

**Hoofd Interne Dienst Fysische Controle & Agenten voor de stralingsbescherming: Dierenartsen die actief zijn in inrichtingen van klasse III zijn vrijgesteld van het volgen van de theoretische basisopleiding, op voorwaarde dat ze voldoen aan de bepalingen van artikel 8 van het Besluit diergeneeskundige Blootstellingen, voor de handelingen die in hun inrichting worden verricht.

*** Opleiding Dierenarts Klasse III: Dierenartsen afgestudeerd aan UGent na 1977 of ULiège na 2006 voldoen aan deze opleidingsvereisten.

 

Laatst aangepast op: 
17/05/2022