Overslaan en naar de inhoud gaan

Klasse IIA

Klasse IIA

Het bestralingsongeval bij Sterigenics op de site van Fleurus, en de lessen getrokken uit de daarop gevolgde inspectiecampagne heeft tot de creatie van een nieuwe klasse geleid: de klasse IIA inrichtingen.

Conform artikel 3.3. van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 worden volgende klasse II inrichtingen “inrichtingen van klasse IIA” genoemd:

  • waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd  voor de verkoop;
  • waar één of meerdere deeltjesversnellers ondergebracht zijn die voornamelijk worden gebruikt voor onderzoek of  de productie van radionucliden of voor hadrontherapie, alsook de inrichtingen waar deze versnellers worden geproduceerd en/of getest;
  • waar bestralingsinstallaties ondergebracht zijn die gebruik maken van een bron met een activiteit van 100 TBq of meer, met uitzondering van de bestralingsinstallaties voor geneeskundige of diergeneeskundige behandeling en met uitzondering van bronnen die in alle omstandigheden (exploitatie, onderhoud, ontwerpongevallen) in hun afscherming blijven;
  • die radioactieve stoffen produceren of bronnen fabriceren, met uitzondering van Kr-85, en waarvan de totale maandelijkse geproduceerde activiteit de vrijstellingsniveaus vastgelegd in bijlage IA met een factor 500 000 overschrijfdt, rekening houdend met de toepassingscriteria beschreven in diezelfde  bijlage, onder meer in het geval van een mengsel van radionucliden.

Naast de reglementaire bepalingen, van toepassing op de klasse II inrichtingen, zijn er bijkomende voorwaarden waaraan deze inrichtingen moeten voldoen (o.a. veiligheidsverslag, periodieke controles door Bel V…).

Het controlemechanisme steunt onder andere op volgende pijlers :

 

Laatst aangepast op: 
25/10/2022