Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijziging vergunning

Wijziging vergunning

Een aangifte van wijziging kan elektronisch overgemaakt worden aan meldpunt@fanc.fgov.be of verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel

1. Toestellen/bronnen toevoegen of verwijderen

Standaard aangifteformulier kan u hier downloaden.
Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen:

 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen,
 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen,
 • een up-to-date inventaris van alle bronnen en/of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden.

2. Verhuis

Een verhuis van een inrichting dient aangegeven te worden in 2 stappen :

3. Administratieve wijzigingen ?

Standaard aangifteformulier voor administratieve wijziging kan u hier downloaden.

De administratieve wijzigingen kunnen onderverdeeld worden in 3 verschillende types:

 1. Overdracht van vergunning (U neemt een inrichting over OF uw inrichting neemt een andere rechtspersoonlijkheid aan),
 2. Verandering van het hoofd van uw inrichting of het hoofd van uw dienst voor fysische controle. Hier dient u de wijziging te melden én de datum waarop deze plaatsvond.
 3. Overige (bv. straatnaam- of huisnummerwijziging door de gemeente, wijziging van erkende instelling,...) Hier dient u de wijziging te melden én de datum waarop deze plaatsvond.
   

AANDACHTSPUNTEN

 • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens een vergunning/wijziging aan te vragen.
   
 • De  aangifte moet onderzocht en goedgekeurd worden door uw deskundige erkend in de fysische controle. Dit kan een interne werknemer zijn, evenals een werknemer van een erkende instelling voor fysische controle. Dit laat hen de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten. Bovendien kan de toekomstige inbedrijfstelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.
   
 • Vraag steeds tijdig een wijziging aan zodat u op de gewenste datum bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen. Zie behandelingsduur.
   
 • U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit.
   
 • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie dossier “kosten”.
   
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

 

Laatst aangepast op: 
14/02/2023