Overslaan en naar de inhoud gaan

Bunker

Bunker

De uitvoering van industriële radiografie in een door een deskundige erkend in de fysische controle goedgekeurde bunker is een garantie op “veilig werken” en bijgevolg het voorkomen van een accidentele bestraling van personen in alle omstandigheden.

De voorschriften waaraan een goedgekeurde bunker moet voldoen staan in art. 2 en 3 van het TR tot vaststelling van de minimumvereisten in de industriële radiografie.

De 8 geboden voor een goedgekeurde bunker:
  1. Auditief signaal aan bedieningspost en in de bunker bij het sluiten van de deuren
  2. Visuele signalisatie en regeling toegang op basis van omgevingsdosimetrie in de bunker
  3. Veiligheidsrondgang bij het gebruik van een X-stralentoestel
  4. Noodstoppen in de bunker en aan de bedieningspost
  5. Vergrendeling van deur/poort tijdens de bestraling
  6. Openen van deur/poort steeds manueel te openen langs de binnenkant van de bunker
  7. Uithangen van overzicht van de auditieve en visuele alarmen  aan de ingang
  8. Noodverlichting

De deskundige erkend in de fysische controle stelt een conformiteitsattest op dat een maximale geldigheidsduur heeft van 10 jaar. Dit certificaat moet overgemaakt worden aan het FANC. Bij wijzigingen aan de bunker, moet het certificaat aangepast worden.

 

Laatst aangepast op: 
23/05/2023