Overslaan en naar de inhoud gaan

Noodplanning

Noodplanning

Het Agentschap werkt mee aan het opstellen en het bijwerken van het noodplan inzake nucleaire risico's op het Belgisch grondgebied. Uit dit oogpunt, werkt het mee aan diverse activiteiten van de groepen van deskundigen belast met de uitvoering van maatregelen voorzien in het noodplan.

Het Agentschap is belast met het voorzitterschap en de organisatie van de meetcel van het noodplan.

Deze cel heeft tot taak, in het kader van oefeningen en in geval van ongevallen, alle mogelijke menselijke en materiële middelen in te schakelen, om de radiologische noodsituatie van het grondgebied, dat gevaar loopt besmet te worden ( of reeds is) door afgezette radioactieve stoffen, te evalueren.

Het geheel van de meetresultaten wordt overgebracht naar het coördinatie- en crisiscentrum van de regering te Brussel waar ze worden geanalyseerd en geïnterpreteerd door nucleaire specialisten en op het vlak van de risico's die ingeschat worden door de evaluatiecel.

Het FANC neemt eveneens deel aan de werkzaamheden van de evaluatiecel waarin haar deskundigen zetelen. Deze cel evalueert de toestand op radiologisch vlak teneinde een advies te kunnen geven aan het coördinatiecentrum over beschermingsmaatregelen voor de bevolking en het leefmilieu en teneinde de radiologische maatregelen die noodzakelijk zijn voor het leefmilieu te kunnen bepalen.

Tot slot, nemen deskundigen van het FANC ook deel aan de werkzaamheden van de informatiecel belast met de crisiscommunicatie naar de media en de bevolking. Deze cel houdt zich eveneens bezig met het uitwisselen van informatie met internationale organisaties zoals het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) of de Europese Commissie.

De cellen die deel uitmaken van het nationaal noodplan vergaderen op het coördinatie- en crisiscentrum van de regering, gevestigd te Brussel.

Laatst aangepast op: 
03/02/2017