Overslaan en naar de inhoud gaan

Nucleaire veiligheid bij het initieel ontwerp van de kerncentrales

Nucleaire veiligheid bij het initieel ontwerp van de kerncentrales

Voor elke Belgische kerncentrale zijn de voorschriften voor de bouw en de uitbating vastgelegd in zijn oprichtings- en exploitatievergunning. Dit is een koninklijk besluit dat voorwaarden omschrijft waaraan de veiligheidsgebonden structuren, systemen en componenten alsook hun exploitatie moeten voldoen. Dit koninklijk besluit verwijst onder meer naar het ‘Veiligheidsrapport', dat omschrijft welke de toepasselijke regels zijn en hoe ze werden geïmplementeerd op technisch en organisatorisch vlak.

De veiligheid is een hoofdbekommernis bij het ontwerp en de constructie van de kerncentrales.

Het ontwerp van de kerncentrales voorziet o.m. opeenvolgende ‘barrières' om een mogelijke verspreiding van radioactieve stoffen in het milieu te vermijden:

  • De splijtstoftabletten vormen een eerste barrière.
  • Deze tabletten zitten in hermetisch gesloten splijtstofstiften, die een tweede inkapseling vormen.
  • De splijtstofstiften zijn gebundeld in splijtstofelementen die in de reactorkuip worden geplaatst. De reactorkuip (een stalen kuip met een wanddikte van ongeveer 20 cm), de primaire kringloop van de eenheid en enkele essentiële installatieonderdelen zoals de stoomgeneratoren en de primaire pompen, maken samen de derde barrière uit.

De Belgische kerncentrales zijn voorzien van een dubbel omhulsel dat de primaire kringloop, met daarin de actieve splijtstof, van de buitenwereld scheidt:

  • Een primair omhulsel belet dat radioactieve stoffen uit het reactorgebouw kunnen ontsnappen; het is bestand tegen sterke druk van binnenuit.
  • Een secundair omhulsel uit gewapend beton beschermt de installaties tegen externe ongevallen.

Om bij incidenten of ongevallen deze barrières helpen te handhaven, voorziet het ontwerp van de installaties in bijkomende systemen.

Zo moeten meervoudig uitgevoerde en fysiek gescheiden controle-, meldings- en veiligheidssystemen voorkomen dat kleine afwijkingen t.o.v. de normale uitbating zich uitbreiden. Ze moeten o.a. vermijden dat de situatie zou kunnen evolueren naar een incident of ongeval waarbij één van de barrières beschadigd zou kunnen raken.

Laatst aangepast op: 
19/11/2019