Overslaan en naar de inhoud gaan

Lagere stralingsdosis bij medische beeldvorming voor een nog betere bescherming van de patiënt

Het FANC stelt vast dat de gemiddelde stralingsdosis waaraan patiënten tijdens een medisch onderzoek worden blootgesteld de voorbije tien jaar aanzienlijk is gedaald. Sinds 2011 moeten medische centra die gebruikmaken van radiologieapparatuur regelmatig een overzicht van de stralingsdoses aan het FANC bezorgen. Het gaat om ioniserende straling afkomstig van onder andere CT-scanners, mammografie en bepaalde cardiologische onderzoeken. Op Europees niveau doen de Belgische medische centra het goed qua aandacht voor de stralingsbescherming van de patiënt. Tegelijkertijd verzekeren ze ook het behoud van een kwalitatieve beeldvorming.

Ongeveer 400 medische centra in België nemen deel aan de dosisstudies. Na iedere analyseperiode stuurt het FANC een gepersonaliseerd verslag naar de medische centra. Zo kunnen ze zien waar ze staan ten opzichte van de andere Belgische centra en kunnen ze waar nodig hun procedures optimaliseren. De dosisstudies maken het bovendien mogelijk de invloed van de aanpassingen die ze doorvoeren in kaart te brengen en vast te stellen hoe ook wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen (beeldkwaliteit, vernieuwing van de apparatuur, enz.) een impact hebben op de stralingsdosis. Zo tonen de dosisstudies nogmaals aan dat de evolutie naar digitale beeldvorming ten opzichte van de vroegere filmopnames zorgt voor lagere stralingsdoses.

Meer info:

>>> Raadpleeg het persbericht: