Overslaan en naar de inhoud gaan

Het IAEA controleert de BR2-onderzoeksreactor

Van 28 februari tot en met 7 maart vond bij nucleair studiecentrum SCK CEN een zogenaamde INSARR-missie plaats. INSARR staat voor Integrated Safety Assessment for Research Reactors en wordt uitgevoerd door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Deze missie spitste zich toe op de BR2-onderzoeksreactor van SCK CEN en werd bij het IAEA aangevraagd door het FANC, met het oog op continue verbetering van de nucleaire veiligheid.

Het IAEA stelde voor deze INSARR-missie een team samen van 8 internationale nucleaire veiligheidsdeskundigen. Zij maakten een evaluatie van de verschillende activiteiten en projecten die SCK CEN uitvoert met betrekking tot de uitbating van de BR2. De missie omvatte de overkoepelende organisatie en het management van de BR2 en in het bijzonder de veiligheidsanalyse, operationele en onderhoudsprogramma´s, stralingsbescherming en de veiligheid van experimenten en wijzigingen. Ook vonden bezoeken aan de onderzoeksreactor zelf plaats.

Het IAEA-team stelde vast dat er sprake is van een doeltreffende implementatie van administratieve en technische maatregelen die de veiligheid van experimenten en wijzigingen verzekeren. Tevens kon het team vaststellen dat er sprake is van een continue verbetering van de effectiviteit op de gebieden van training, onderhoud, periodieke veiligheidsherziening en verouderingsbeheer.

Het IAEA-team formuleerde ook enkele verbeterpunten:

  • Verbetering van de organisatiestructuur om onderhoudsactiviteiten en de hantering van bestraalde materialen vlotter te coördineren;
  • Voor het BR2-veiligheidscomité: uitbreiding van de procedures en de reikwijdte van het nazicht;
  • Verduidelijking van de uitbatingslimieten en -voorwaarden en uitbreiding van de scope daarvan;
  • Werking van de stralingsmonitoren op de werkplek.

>> Raadpleeg hier het nieuwsbericht van het IAEA.
>> Raadpleeg hier het volledige rapport van het IAEA.

Over enkele jaren zal een opvolgingsmissie plaatsvinden, om te evalueren welke acties SCK CEN in de tussentijd heeft uitgevoerd om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en suggesties van het IAEA tijdens deze INSARR-missie.