Overslaan en naar de inhoud gaan

Belgoprocess mag opslagcapaciteit uitbreiden

Belgoprocess in Dessel is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en de sanering van buitendienstgestelde nucleaire installaties en sites. Op 7 april 2022 diende Belgoprocess een aanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor de uitbreiding van zijn inrichting met een nieuwe installatie voor de receptie en opslag van niet-geconditioneerd* radioactief afval. Het nieuwe gebouw krijgt de naam ‘ROC’ of ‘165X’ en wordt gebouwd op Site 1 van Belgoprocess (Gravenstraat 73, 2480 Dessel).

Het project heeft als voornaamste doelstelling om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit te creëren voor niet-geconditioneerd afval dat al aanwezig is op de sites van Belgoprocess, dat nog zal worden geproduceerd door Belgoprocess of dat afkomstig is van derden. Het betreffende afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van verdere verwerking. Daarnaast kunnen ook meetinstallaties voor de uitvoering van radiologische karakterisering en niet-destructieve analyses in het gebouw worden ondergebracht. In dat kader is in het ontwerp ook een tijdelijke bufferopslag voor geconditioneerd afval opgenomen.

Het FANC behandelde de vergunningsaanvraag en organiseerde een openbaar onderzoek van 28 oktober 2022 tot en met 27 november 2022. Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren ingediend, die grondig werden geanalyseerd. Tevens werd het advies ingewonnen van diverse instanties zoals de provincie Antwerpen, de gemeenten die zich bevinden in een straal van 5 kilometer rond de site van Belgoprocess (Mol, Kasterlee, Retie, Geel en Dessel). Op grond van de verleende adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek heeft het FANC het project-milieueffectrapport (project-MER) goedgekeurd voor wat betreft de radiologische milieuaspecten. Er was daarbij ook afstemming met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Op 24 februari 2023 legde het FANC zijn positieve beoordeling van de aanvraag voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen**. Die bracht vervolgens een gunstig advies uit en ten slotte werd de oprichtings- en exploitatievergunning op 23 april 2023 verleend bij koninklijk besluit. Het KB verscheen op 16 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad.

Meer info over de vergunningsprocedure:

Belgoprocess krijgt oprichtings- en exploitatievergunning voor ROC-installatie

 

*Conditioneren van radioactief afval betekent het inkapselen van verwerkt radioactief afval in een stevige, waterbestendige massa (cement, bitumen of glas) om het zo geschikt te maken voor verdere behandeling, transport, opslag en berging. Het doel van conditionering is het afval in te sluiten zodat de radioactieve stoffen zich niet in de biosfeer kunnen verspreiden.

**De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen is een onafhankelijk orgaan, waarin door de regering benoemde leden met een nucleaire expertise zetelen. De wetenschappelijke leden van de Raad worden gekozen op basis van hun bijzondere kennis of ervaring inzake kernwetenschappen of nucleaire veiligheid. Ze beschikken over een bekwaamheid of ervaring in minstens één technisch-wetenschappelijk domein dat van belang is om de nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming te kunnen beoordelen. De Wetenschappelijke Raad adviseert het FANC over het toezichtbeleid en brengt adviezen uit voor het afleveren van vergunningen voor nieuwe nucleaire installaties of voor het hernieuwen van vergunningen van bestaande grote nucleaire installaties.