Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving

Regelgeving

Internationaal en Europees wettelijk kader

Aangezien dit een bij uitstek internationale aangelegenheid is, dient het vervoer van radioactieve stoffen vanzelfsprekend te voldoen aan de bepalingen van de internationale regelgevingen en verdragen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals opgenomen in :

  • Het ADR : het Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
  • Het RID : het internationaal reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
  • De IMDG code : internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen uitgegeven door de Internationale Maritieme Organisatie (I.M.O.)
  • De ICAO : technische instructies voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht
  • Het ADN : het Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Belgisch wettelijk kader

Naast het respecteren van de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen wordt het vervoer van de klasse 7 goederen in België geregeld door het koninklijke besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en de begeleidende FANC reglementen.

Dit koninklijke besluit is op 1 januari 2018 in werking getreden.

Op deze pagina zijn de nieuwe reglementaire teksten te vinden.

 

 

Laatst aangepast op: 
30/04/2019