Overslaan en naar de inhoud gaan

Radioactieve bliksemafleiders

Radioactieve bliksemafleiders

Tot in het midden van de jaren '80 waren er in de handel bliksemafleiders verkrijgbaar die voorzien waren van één of meer radioactieve stralingsbronnen, zoals radium-226, americium-241 of krypton-85. Geschat wordt dat over gans België enkele duizenden van zulke toestellen werden geplaatst. Ze staan meestal op grote kantoorgebouwen, appartementsblokken of andere hoge constructies, zoals klokkentorens en pylonen. Sporadisch worden ze ook aangetroffen op privéwoningen.

De installatie van nieuwe radioactieve bliksemafleiders is verboden sinds oktober 1985 (zie art. 64.1 van het KB van 20 juli 2001 en het KB van 24 januari 2006).

Het verwijderen van radioactieve bliksemafleiders is sindsdien verplicht.

Laatst aangepast op: 
11/12/2017