Overslaan en naar de inhoud gaan

Radiologisch toezicht in uw regio

Radiologisch toezicht in uw regio

Provincie Limburg

In Limburg heeft het FANC al 6 TELERAD-meetstations. Ze staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. Daar zullen nog 2 meetstations worden toegevoegd, om een vollediger beeld te garanderen. In Limburg situeert het laagste(noordelijk) en hoogste (zuidelijk) niveau van de natuurlijke radioactiviteit zich tussen respectievelijk 0,62 mSv en 0,78 mSv per jaar. Deze cijfers behoren tot de laagste in ons land, en zijn voornamelijk te wijten aan de ondergrond die voornamelijk zandgrond en klei bevat, die van nature lage doses bevatten.

Vorig jaar gaf het systeem 2 alarmen, waarvan 1 veroorzaakt werd door een technische probleem en in het andere geval veroorzaakte hevige regenval een natuurlijke verhoging van de radioactiviteit.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, gras, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de voedselketen te bewaken. In Limburg werden verder stalen genomen van rivierwater, sedimenten, luchtstof, drinkwater en tenslotte enkele bodemstalen. Daarbij werden nergens radiologische problemen vastgesteld.

Kaart voor Limburg

Provincie Vlaams-Brabant

In Vlaams Brabant heeft het FANC momenteel 5 TELERAD-meetstations. Deze staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. Het laagste (noordoost) en hoogste (zuidwest) niveau van de natuurlijke radioactiviteit per jaar situeert zich in deze provincie tussen respectievelijk 0,69 mSv en 1,00 mSv per jaar. Deze cijfers zijn gemiddeld voor ons land en te wijten aan de ondergrond die van nature lage tot gemiddelde radioactiviteit bevat.

Het voorbije jaar gaf het systeem 1 alarm als gevolg van hevige regenval. Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, gras, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de voedselketen te bewaken. Op het grondgebied van Vlaams Brabant werden stalen genomen van drinkwater, depositie en rivierwater. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld.

Kaart voor Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen heeft het FANC 9 Teleradmeetstations. Daaraan wordt 1 station toegevoegd, aan de grens met Frankrijk, om eventuele invloeden vanuit Gravelines (kerncentrale) optimaal af te dekken. De stations staan opgesteld in een raster van telkens 20km², verspreid over het grondgebied. Het laagste (noorden) en hoogste (zuiden) niveau van de natuurlijke radioactiviteit situeert zich in deze provincie tussen respectievelijk tussen 0,70 mSv en 0,87 mSv per jaar. Deze cijfers zijn bij de laagste in ons land en voornamelijk te wijten aan de ondergrond die voornamelijk zanderig is en van nature weinig radioactiviteit bevat.

Het laatste half jaar gaf het systeem geen enkel alarm in deze provincie en was er dus ook geen overschrijding van het natuurlijk radioactiviteitsniveau.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, gras, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de voedselketen te bewaken. Voor de kust van West-Vlaanderen worden ook regelmatig stalen genomen om de kwaliteit van het zeewater te volgen . Dit om na te gaan of er radiologische invloeden in zouden zijn van de nabijheid van verschillende nucleaire installaties aan de Franse grens en of er eventueel radioactiviteit is, die via de Maas en Schelde in zee zou kunnen terechtkomen. Daartoe werden stalen genomen van luchtstof en bodem en van water, sedimenten en fauna (schelpdieren, ...) en flora (algen) uit de Noordzee . Daarbij werd enkel natuurlijke radioactiviteit gemeten.

Kaart voor West-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen heeft het FANC 29 TELERAD-meetstations. Ze staan opgesteld in de directe omgeving van Doel (kerncentrale) om het grondgebied van Oost-Vlaanderen te kunnen beschermen bij een probleem. De overige meetstations staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. Daar worden er 7 aan toegevoegd, om een vollediger beeld te garanderen. 1 daarvan zal zich bevinden aan de grens richting Borssele (Nl), de anderen sluiten de cirkel rond de kerncentrale van Doel. In Oost-Vlaanderen situeert het laagste (noordelijk) en hoogste (zuidelijk) niveau van de natuurlijke radioactiviteit zich tussen respectievelijk 0,71 mSv en 0,96 mSv per jaar. Deze cijfers behoren tot de eerder lage in ons land, en zijn voornamelijk te wijten aan een ondergrond die van nature laag radioactief is.

Vorig jaar gaf het systeem geen alarmen in Oost-Vlaanderen.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, gras, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de voedselketen te bewaken. In Oost-Vlaanderen werden verder stalen genomen van regen-, drink- en rivierwater, sedimenten, depositie, luchtstof en tenslotte enkele bodemstalen. Daarbij werden nergens radiologische problemen vastgesteld

Kaart voor Oost-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

In Antwerpen heeft het FANC momenteel 40 TELERAD-meetstations. Deze staan opgesteld in de nabijheid van de kerncentrale van Doel, rondom de installaties van de nucleaire site Mol-Dessel en verder in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. De gemiddelde externe dosis per jaar als gevolg van de natuurlijke radioactiviteit is vrij uniform over de provincie met enkel een enigszins hogere waarde in het zuidwestelijke deel. De waarden variëren tussen 0,59 mSv en 0,80 mSv per jaar. Deze cijfers behoren tot de laagste waarden van ons land en zijn het resultaat van de zanderige ondergrond die van nature weinig natuurlijke radioactiviteit bevat.

Het voorbije jaar gaf het systeem 1 alarm in de provincie Antwerpen veroorzaakt door hevige regenval.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, gras, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de stralingsbescherming van mens en milieu te bewaken. Op het grondgebied van de provincie Antwerpen worden stalen genomen van drinkwater, sedimenten en rivierwater, waterplanten, melk, bodem, regen en luchtstof. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld. Eén waterbekken blijft echter de aandacht weerhouden vanwege de hogere radiologische belasting aan zowel kunstmatige als natuurlijke radioactiviteit (Ra-226) teweeg gebracht door menselijke activiteiten, nl het bekken van Laak-Winterbeek-Nete.

Kaart voor Antwerpen

Brussel

Het FANC beschikt momenteel over 2 TELERAD stations in de Brusselse regio. De Belgische stations staan opgesteld in een raster van 20 bij 20 km verspreid over het grondgebied. In de regio Brussel situeert de gemiddelde jaarlijkse externe dosis als gevolg van de natuurlijke radioactiviteit rond de waarde van 1,00 mSv/jaar. Dit is voor ons land een gemiddelde waarde en is essentieel veroorzaakt door de ondergrond die lage tot gemiddelde concentraties aan natuurlijke radioactiviteit bevat.

Tijdens het afgelopen jaar registreerde het TELERAD systeem in de Brusselse regio 1 alarm als gevolg van hevige regenval.

Aanvullend op het TELERAD-netwerk, neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, gras, melk en voedingswaren, waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de stralingsbescherming van mens en omgeving te bewaken. In de regio Brussel worden stalen genomen van drinkwater, voedingsmiddelen, melk, bodem, regen en luchtstof. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld.

Kaart voor Brussel

Provincie Waals-Brabant

In Waals Brabant heeft het FANC momenteel 2 TELERAD-meetstations. De meetstations staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied.

In deze provincie situeert zich de gemiddelde jaarlijkse dosis die te wijten is aan de natuurlijke radioactiviteit rond de 0,96mSv per jaar. Dit is een gemiddelde waarde voor ons land en wordt verklaard door de ondergrond die van nature een lage tot gemiddelde radioactiviteit bevat.

Het voorbije jaar gaf het systeem 3 alarmen als gevolg van hevige regenval.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, de grond, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de mens en het leefmilieu te bewaken. Op het grondgebied van de provincie Waals Brabant worden hoofdzakelijk stalen van melk genomen. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld.

Kaart voor Waals-Brabant

Provincie Luik

In Luik heeft het FANC momenteel 43 TELERAD-meetstations. Er zullen er dit jaar nog 5 worden bijgeplaatst. De meetstations staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. Er is ook een hogere concentratie aan meetstations rondom de kerncentrale van Tihange. Van de 5 nieuwe meetstations zal er een geplaatst worden nabij Borgworm en de anderen zullen in de omgeving van de kerncentrale van Tihange geïnstalleerd worden.

In deze provincie situeert zich de gemiddelde jaarlijkse dosis die te wijten is aan de natuurlijke radioactiviteit tussen respectievelijk 0,75mSv en 1,07mSv per jaar. Deze cijfers liggen boven het gemiddelde van het land en worden verklaard door de ondergrond die van nature een hoge radioactiviteit bevat. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door radon, een natuurlijke radioactief gas.

Het voorbije jaar gaf het systeem 7 alarmen, waarvan 6 tengevolge van hevige regenval en 1 te wijten aan een gammagrafie in de nabijheid van een meetstation.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, de grond, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de mens en het leefmilieu te bewaken. Op het grondgebied van de provincie Luik worden stalen genomen van drinkwater, het sediment en het water van de rivieren, de bodem, mossen, waterplanten, melk, stofdeeltjes in de lucht en de regen. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld.

Kaart voor Luik

Provincie Namen

In Namen heeft het FANC momenteel 18 TELERAD-meetstations. Er zullen er dit jaar nog 2 worden bijgeplaatst. De meetstations staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. Er is ook een hogere concentratie aan meetstations rondom de kerncentrale van Chooz (Fr).

In deze provincie situeert zich de gemiddelde jaarlijkse dosis die te wijten is aan de natuurlijke radioactiviteit tussen respectievelijk 0,82mSv en 1,15mSv per jaar. Deze cijfers bevinden zich bij de hoogste in ons land en worden verklaard door de ondergrond die van nature een hoge radioactiviteit bevat. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door radon, een natuurlijke radioactief gas.

Het voorbije jaar gaf het systeem 6 alarmen als gevolg van hevige regenval. Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, de grond, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de mens en het leefmilieu te bewaken. Op het grondgebied van de provincie Namen worden stalen genomen van drinkwater, het sediment en het water van de rivieren, de bodem, mossen, mosselen, melk en de regen. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld.

Kaart voor Namen

Provincie Henegouwen

In Henegouwen heeft het FANC momenteel 27 TELERAD-meetstations. Er zullen er dit jaar nog 6 worden bijgeplaatst. De meetstations staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. Er is ook een hogere concentratie aan meetstations rondom de nucleaire site van Fleurus. Van de zes nieuwe meetstations zal er een geplaatst worden nabij de grens met Frankrijk en de anderen zullen in de omgeving van de nucleaire site van Fleurus geïnstalleerd worden. In deze provincie situeert zich de gemiddelde jaarlijkse dosis die te wijten is aan de natuurlijke radioactiviteit tussen respectievelijk 0,78mSv en 1,08mSv per jaar. Deze cijfers liggen boven het gemiddelde van het land en worden verklaard door de ondergrond die van nature een hoge radioactiviteit bevat. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door radon, een natuurlijke radioactief gas.

Het voorbije jaar gaf het systeem 33 alarmen, waarvan 10 tengevolge van hevige regenval, 14 te wijten aan gammagrafieën in de nabijheid van een meetstation en 9 die verband hielden met de lozingen van de site van Fleurus. De totale radiologische impact van deze alarmen bleef matig en niet-significant vergeleken met de natuurlijke radioactiviteit.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, de grond, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de mens en het leefmilieu te bewaken. Op het grondgebied van de provincie Henegouwen worden stalen genomen van drinkwater, de bodem, melk, voedingsmiddelen, stofdeeltjes in de lucht en de regen. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld.

Monitoring van de radioactieve lozingen op de site van Fleurus

De nucleaire site van Fleurus, die zich in de provincie Henegouwen bevindt, maakt het voorwerp uit van een permanent toezicht door het TELERAD-netwerk. In het kader van zijn activiteiten m.b.t. de productie van medische isotopen is het IRE vergund om beperkte hoeveelheden radioactieve stoffen, die bepaald werden in zijn uitbatingsvergunning, te lozen. Om de impact van deze lozingen op het leefmilieu in real time te kunnen nagaan, meten acht TELERAD-stations, die verspreid staan rondom de site van Fleurus, permanent de radioactiviteit in de lucht in de omgeving. Dit toezicht heeft tevens betrekking op de firma Best Medical Belgium die ook op de site van Fleurus gevestigd is. Het FANC wordt dus automatisch verwittigd van elke lozing die een rechtstreeks meetbare impact heeft op de bevolking die in de omgeving van de site en op het leefmilieu woont en dient indien nodig de gepaste procedure te activeren.

Kaart voor Henegouwen

Provincie Luxemburg

In Luxemburg heeft het FANC momenteel 11 TELERAD-meetstations. Er zullen er dit jaar nog 2 worden bijgeplaatst. De meetstations staan opgesteld in een raster van telkens 20 bij 20 km, verspreid over het grondgebied. De twee nieuwe meetstations zullen geplaatst worden langs de grens met Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. In deze provincie situeert zich de gemiddelde jaarlijkse dosis die te wijten is aan de natuurlijke radioactiviteit tussen respectievelijk 0,78mSv en 1,11mSv per jaar. Deze cijfers bevinden zich bij de hoogste in ons land en worden verklaard door de ondergrond die van nature een hoge radioactiviteit bevat. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door radon, een natuurlijke radioactief gas.

Het voorbije jaar gaf het systeem drie alarmen als gevolg van hevige regenval.

Aanvullend op de TELERAD-stations neemt het FANC regelmatig stalen van bv. (drink)water, de grond, gras, melk en voedingswaren waarop regelmatig analyses worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid van de mens en het leefmilieu te bewaken. Op het grondgebied van de provincie Luxemburg worden stalen genomen van drinkwater en melk. Daarbij werd nergens een probleem van de radiologische kwaliteit vastgesteld.

Kaart voor Luxemburg

 

Laatst aangepast op: 
19/11/2019