Overslaan en naar de inhoud gaan

Nucleaire stresstests

Nucleaire stresstests

Naar aanleiding van het ongeval met de kerncentrale in Fukushima Daiichi in maart 2011 kondigde de Europese Raad aan dat de robuustheid van alle Europese kerncentrales opnieuw preventief moest worden onderzocht.

Het daarvoor opgezette stresstestsprogramma had tot doel om de aanwezige veiligheidsmarges van de nucleaire installaties opnieuw te evalueren, om na te gaan of deze voldoende garanties boden in geval van extreme natuurlijke omstandigheden (aardbevingen, overstromingen, extreme weersomstandigheden, …).

Op vraag van het Belgisch parlement werd de scope van de in België uitgevoerde weeerstandstests uitgebreid tot andere mogelijke dreigingen die verband houden met menselijke activiteiten (toxische en explosieve gassen, schokgolven) en kwaadwillige handelingen (cyberaanval, vliegtuigcrash).

Het Belgisch parlement heeft tevens gevraagd dat de stresstests zouden worden uitgebreid tot alle andere Belgische nucleaire installaties van klasse I die nog worden uitgebaat (d.w.z. ook deze die geen kerncentrale zijn).

De resultaten van deze weerstandstests worden gepubliceerd in verslagen.

Laatst aangepast op: 
17/10/2018