Overslaan en naar de inhoud gaan

Industriële Inrichtingen van klasse II en III

Industriële Inrichtingen van klasse II en III

Definitie

Klasse II bestaat uit de instellingen waar grote hoeveelheden radioactieve stoffen aangewend worden of waar hoge blootstellingsniveaus aanwezig zijn. Daartoe behoren met name de inrichtingen die gebruikmaken van hoogactieve ingekapselde bronnen (HAIB's) alsook de meeste installaties voor wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeelden: industriële gammagrafie, ontsmettingsbedrijf voor materieel van kerncentrales, niveaumeters enz. 

Klasse III bevat onder meer bepaalde industriële röntgenapparaten en stralingsbronnen die soms in klassieke bedrijfstakken worden gebruikt voor dichtheids- of diktemeting. Het daaraan gebonden risico is relatief klein.

Voorbeelden: metaalonderzoek, installaties voor bagagecontrole enz.

Oprichtings- en exploitatievergunning van de installaties

Inrichtingen waar gebruik wordt gemaakt van bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden, moeten van het FANC een oprichtings- en exploitatievergunning krijgen voordat de betrokken installaties in bedrijf worden gesteld.

Deze inrichtingen worden volgens artikel 3 van het ARBIS ingedeeld in klasse II of in klasse III.

Aan inrichtingen die installaties omvatten die behoren tot verschillende klassen, wordt één (enveloppe)vergunning van de hoogste klasse verleend. Voor de inrichtingen van klasse IIA wordt een afzonderlijke vergunning verleend.

De aangifte en de daarmee samenhangende vergunningsprocedure moeten voldoen aan de nadere regels die zijn vastgelegd in « Hoofdstuk II – Afdeling II » van het ARBIS, rekening houdend met het aangiftetype en de klasse van de inrichting.

Laatst aangepast op: 
19/11/2019