Overslaan en naar de inhoud gaan

Radon: veelgestelde vragen

Radon: veelgestelde vragen

Wat is radon?

Radon is een radioactief gas dat wordt gevormd door uranium in de bodem en in gesteentes. Vanuit de ondergrond kan het om het even welk type gebouw binnendringen: huizen, kantoren, scholen enz.  Het kan een gevaar vormen voor de gezondheid van uzelf en medebewoners.

Meer weten :

Wat is het risico voor mijn gezondheid?

Hoe komt radon mijn huis binnen ? Radon dringt de longen binnen met de lucht die u inademt. Eens in de longen, bestraalt radon en zijn vervalproducten het longweefsel waardoor het kan worden beschadigd en er kanker kan ontstaan. 

Volgens de cijfers van het Kankerregister, stelt men elk jaar in België meer dan 8000 nieuwe gevallen van longkanker vast. Longkanker is een van de vier meest voorkomende vormen van kanker in België, samen met prostaat-, borst- en dikkedarmkanker. In 2016 stierven 6295 mensen aan longkanker in België..

Radon is, na roken, de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. Ongeveer 10% van de gevallen van longkanker zouden verband houden met een blootstelling aan radon. Het risico is nog groter voor rokers, omdat de schadelijke gevolgen van tabak en radon elkaar versterken. Radon is dan ook de gevaarlijkste kankerverwekkende stof in woningen. In België is radon verantwoordelijk voor ongeveer 40% van alle bestralingsgevallen onder de bevolking.

Hoe komt radon mijn huis binnen?

Radon kan het gebouw binnendringen via scheuren in de vloer, voegen tussen muren, barsten in muren en de vloerplaat, kelders en kruipkelders, sanitaire voorzieningen, watervoorzieningen en via de lucht.

Waarom is er meer radon in het zuiden dan in het noorden van België?

De rotsen in de Ardennen bevatten doorgaans meer uranium. Bovendien zijn de gesteenten in de Ardennen ook vaker gebarsten, waardoor radon gemakkelijker in de atmosfeer terecht kan komen. De ondergrond in het noorden van ons land daarentegen bestaat uit lagen van klei en zand, hetgeen het radon beter in de bodem houdt. In de Ardennen komt dus gewoon meer radon vrij, waardoor het ook gemakkelijker in gebouwen kan terechtkomen. Woont u in het zuiden van België, dan heeft u dus een groter risico op radon in uw woning.

Meer weten :

Hoe kan ik het radonniveau in mijn huis nagaan?

Als u het radonniveau in uw huis wil meten, neem dan contact op met uw gemeente of het FANC en bestel een radontest. U kunt deze ook bestellen op de site www.radonactie.be.

Meer weten :

Hoe gebruik ik een radondetector?

De detector wordt naar u thuis gestuurd, verpakt in een aluminium zakje. Na verwijdering van de verpakking is hij meteen klaar voor gebruik. Voor een optimale werking plaatst u de detector op een kast in de meest gebruikte kamer op de begane grond (bij voorkeur de woonkamer of de slaapkamer). Indien u niet vaak op het gelijkvloers aanwezig bent, kan de detector ook op de eerste verdieping in de meest bezochte ruimte worden geplaatst.

Plaats de detector niet in de kelder (tenzij deze bewoond is) of in uw badkamer. De ventilatie, de luchtvochtigheid en bepaalde deeltjes in de lucht kunnen de werking daar sneller beïnvloeden.

De detector dient idealiter te worden geplaatst op een hoogte van anderhalve tot twee meter, ongeveer twintig centimeter van de muur en op meer dan tien centimeter van andere voorwerpen. De detector moet vrij zijn van tocht en mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Hij moet ook op dezelfde plaats blijven staan gedurende de volledige meetperiode van drie maanden.

Word ik ook op mijn werkplaats blootgesteld aan radon?

Ook op de werkvloer vormt radon een potentieel gevaar voor de gezondheid van de werknemers, en dient het dus als een te controleren risicofactor beschouwd te worden. Het FANC heeft als opdracht de acties in verband hiermee te coördineren.

Een radonmeting is eenvoudig en goedkoop. Ze gebeurt aan de hand van één of meerdere passieve detectoren die gedurende drie maanden in de werkruimte geplaatst worden. Wanneer een deel van de werkruimte zich ondergronds bevindt, dient men hier zeker één of meerdere detectoren te plaatsen. Detectoren worden ook geplaatst in homogene zones op de begane grond. Een homogene zone is een zone waarvan de fysische eigenschappen (bijv. het type muren, fundering en bodemtype, ventilatie, temperatuur enz.) overal gelijk zijn. Er wordt een detector voorzien per 200 m². De zones met hoge bezettingsgraad (bijv. bureaus en ateliers) krijgen de voorkeur ten opzichte van minder bezette ruimten zoals opslagruimten.

Meer weten :

Ik ben van plan om te bouwen. Hoe bescherm ik mijn huis tegen radon?

Als u van plan bent te (ver)bouwen, kunt u best preventieve maatregelen nemen tegen radon. Deze maatregelen zijn gemakkelijker toe te passen tijdens de bouw dan erna.

Doorgaans berusten de oplossingen op twee principes : de hoeveelheid radon die binnendringt beperken en de met radon besmette lucht afvoeren.

Meer weten :

Wat moet ik doen wanneer het radonniveau te hoog is bij mij thuis of op mijn werkplek?

Er bestaan verschillende manieren om het radon niveau in een gebouw te verminderen. Net zoals bij de preventieve maatregelen, zullen corrigerende maatregelen ook een barrière opwerpen en/of de besmette lucht omleiden. Sommige acties zijn zeer eenvoudig te implementeren en goedkoop, andere maatregelen vragen vooraf een grondige diagnose van de situatie of van de belangrijkste werken.

Meer weten :

 

Laatst aangepast op: 
14/02/2023