Skip to main content

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

De INES-schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren.

De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

Datum Inrichting Niveau Beschrijving
2022-08-16 Belgoprocess 1

Op 16 augustus 2022 viel de ventilatie volledig uit in een gebouw van Belgoprocess waarin containers met (historisch) radiumhoudend afval worden verwerkt. Het gebouw werd preventief ontruimd, maar er is geen radioactiviteit vrijgekomen en niemand werd blootgesteld aan ioniserende straling. De ventilatie kon na iets meer dan een uur worden heropgestart. Het FANC deelt dit incident in op het niveau 1 van de INES-schaal, omdat één enkel defect in de voeding in de stuurkring van de ventilatie heeft geleid tot een volledige uitval van de ventilatie.

2022-05-05 Petrochemisch bedrijf 2

Op 5 mei 2022 werd een onderaannemer tijdens het gammagrafieonderzoek van een gelaste leiding op de site van een petrochemisch bedrijf kortstondig blootgesteld aan de straling afkomstig van de gebruikte stralingsbron. De stralingsdosis die de werknemer opliep bleef beneden de reglementair vastgestelde referentieniveaus en er werden geen directe gevolgen bij de werknemer waargenomen. De bevolking werd op geen enkel moment blootgesteld aan straling en de gebruikte bron bleef volledig intact. Er was dus geen risico voor mens en leefmilieu.
Op 10 mei 2022 bezochten twee nucleair inspecteurs van het FANC de site om de gebeurtenissen te reconstrueren en een actieplan op te stellen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Uit de analyse bleek dat het incident het gevolg was van een menselijke fout. De onderaannemer had niet alle voorgeschreven veiligheidsprocedures gevolgd. Het FANC deelt dit incident in op het niveau 2 van de INES-schaal(This hyperlink opens a new window)(This hyperlink opens a new window) (International Nuclear and Radiological Event Scale), omdat er een werknemer werd blootgesteld aan ioniserende straling.

2022-03-28 Tihange 3  1

Op 28 maart, tijdens de maandelijkse test van een nood dieselmotor op Tihange 3, werkte deze dieselmotor niet zoals verwacht en werd deze “niet-beschikbaar” verklaard. Een reserve dieselmotor werd binnen de vereiste tijd aangesloten. Controles van de twee andere nooddieselmotoren hebben geen afwijkingen aan het licht gebracht en na reparaties was de situatie op 30 maart weer hersteld. Dit incident had geen gevolgen voor de werknemers, het publiek of het milieu. Rekening houdend met de menselijke factoren in de anomalie, heeft het FANC deze anomalie ingedeeld op niveau 1 van de internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen.

2021-11-24 Doel 4 1 Op 24 november werd vastgesteld dat een drukmeter in het reactorgebouw van Doel 4 een foutief meetresultaat aangaf. Hierdoor werd de normale toegelaten drukwaarde van het reactorgebouw licht overschreden. Het probleem werd direct verholpen en de druk werd op een normaal niveau teruggebracht. Het voorval heeft geen impact gehad op de gezondheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2021-09-15 SCK CEN  1 Op 15 september 2021 werd vastgesteld dat de signalen van de radioactiviteitsmeetketens in het primaire circuit van de BR2-reactor van het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN een dalende trend vertoonden. Bij inspectie door het personeel bleek dat deze meetketens niet meer goed functioneerden omdat een klep op de primaire circuittak van deze meetketens gesloten was. Het SCK CEN is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waardoor deze klep gesloten werd.
Deze gebeurtenis had geen gevolgen voor de werknemers van het SCK CEN, het publiek en de omgeving. Het FANC heeft deze anomalie ingedeeld op niveau 1 van de internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2021-08-11 Doel 3 1 Op 11 augustus 2021 werd in Doel 3 tijdens een controle vastgesteld dat door een technisch defect 2 afsluiters van het noodkoelingssysteem gesloten waren en niet geopend konden worden. Dit noodkoelingssysteem treedt in werking wanneer er zich een extern ongeval zou voordoen. Het probleem werd direct verholpen en de andere afsluiters werden meteen ook gecontroleerd, maar die functioneerden correct. Deze anomalie had geen impact op de werknemers, de bevolking en het leefmilieu en werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.
2021-07-07 Belgoprocess 1 Belgoprocess voert regelmatig licht radioactief besmette metalen af naar een smeltoven in Duitsland om de metalen te decontamineren en vrij te geven. Eind 2020 meldde de exploitant van de smeltoven in Duitsland dat een lot loden afschermblokken een hogere activiteit had dan Belgoprocess had aangegeven. Dat werd pas vastgesteld na de smelting, maar het verwerkingsproces verliep zonder problemen. Recente bijkomende laboanalyses hebben de hogere activiteit intussen bevestigd en de exploitant van de smeltoven heeft het voorval ook gemeld aan de Duitse autoriteiten. Belgoprocess paste zijn karakterisatieprocedures aan om dergelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Dit voorval had geen effect op de gezondheid van de werknemers en heeft geen impact gehad op het milieu en omwonenden.
2021-05-20 Vinçotte 1 De firma Vinçotte controleerde op 20 mei 2021 de kwaliteit van een gasleiding aan de hand van fotografische opnames met een radioactieve bron (industriële gammagrafie). Daarbij raakte de radioactieve bron geblokkeerd en kon ze niet volledig terug in haar omhulsel worden geschoven. De nodige beschermingsmaatregelen werden getroffen en een medewerker van Vinçotte bewaakte de bron permanent tijdens de nacht van 20 op 21 mei. Er kwam geen ioniserende straling vrij en dus werd niemand aan straling blootgesteld. De bron werd intussen opnieuw ingekapseld in haar omhulsel, volgens de veiligheidsvoorschriften van het FANC. Het technische probleem was wellicht te wijten aan een ontoereikend onderhoud van de gammagrafiecontainer. Daarom schaalt het FANC deze gebeurtenis in op het niveau 1 van de INES-schaal. Bovendien zal de fabrikant zorgen voor een preventief onderhoud van al zijn gammagrafiecontainers en zal het FANC een attest ontvangen van dat onderhoud.
2021-05-19 Tihange 2 1 Kernreactor Tihange 2 ligt sinds 14 mei 2021 stil voor een gepland onderhoud. Op 19 mei werd de sluitingstijd van een aantal isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen getest. Die moeten normaal binnen de 5 seconden sluiten, maar voor een aantal isolatieafsluiters werd die sluitingstijd licht overschreden. Deze afwijking had geen gevolgen voor de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het probleem wordt verholpen vóór de heropstart van de reactor. Het FANC schaalt de afwijkende sluitingstijd in op het niveau 1 van de INES-schaal en zal erop toezien dat Electrabel de nodige maatregelen treft om dit soort afwijkingen in de toekomst sneller op te sporen.

 

last update: 
18/08/2022